بایگانی‌های پروژ های راهسازی - راسان خبر
۴۰ میلیارد تومان برای پل صلواتی جاده ایلام – مهران هزینه شد ۰۷ تیر ۱۴۰۲
مدیرکل راهداری ایلام؛

۴۰ میلیارد تومان برای پل صلواتی جاده ایلام – مهران هزینه شد

راسان خبر/مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای ایلام با اشاره به آخرین وضعیت پروژ های راهسازی در مسیر ایلام-مهران گفت: ۴۰ میلیارد تومان برای پل صلواتی جاده ایلام-مهران هزینه شده است.