بایگانی‌های پلیس و رسانه - راسان خبر
پلیس و رسانه دو بال اجتماعی جامعه هستند ۰۲ فرو ۱۴۰۰

پلیس و رسانه دو بال اجتماعی جامعه هستند

هر وقت اسم پلیس و نیروی انتظامی به گوش می رسد، امنیت در ذهنمان تداعی می شود از اینرو به این نکته به خوبی واقف شده ایم که نیروی انتظامی اصلی ترین رکن در برقراری نظم و ایجاد امنیت پایدار در جامعه است.