بایگانی‌های پلیس پیشگیری استان ایلام - راسان خبر
آغاز طرح عملیاتی “پیشگامان امنیت انتظامی ۴ ” در ایلام ۰۹ آذر ۱۴۰۲
رئیس پلیس پیشگیری ایلام؛

آغاز طرح عملیاتی “پیشگامان امنیت انتظامی ۴ ” در ایلام

راسان خبر/رئیس پلیس پیشگیری ایلام از آغاز طرح عملیاتی “پیشگامان امنیت انتظامی ۴ “با هدف پیشگیری از سرقت های خرد و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز همزمان با سراسر کشور خبر داد.