بایگانی‌های پمدیرعامل شرکت گاز ایلام - راسان خبر
تحقق ۱۲۷ درصدی اهداف کمی شرکت گاز استان در حوزه اشتراک‌پذیری ۲۵ اسف ۱۴۰۰
شمس اللهی خبر داد:

تحقق ۱۲۷ درصدی اهداف کمی شرکت گاز استان در حوزه اشتراک‌پذیری

ایلام_مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام از تحقق ۱۲۷ درصدی اهداف کمی مصوب این شرکت در زمینه اشتراک‌‌پذیری و جذب مشترک جدید در مناطق شهری و روستایی استان خبر داد