بایگانی‌های پنج بیمارستان صحرایی - راسان خبر
۵ بیمارستان صحرایی ۲۴ ساعته در مهران خدمت رسانی می کنند ۲۳ شهر ۱۴۰۱
استاندار ایلام؛

۵ بیمارستان صحرایی ۲۴ ساعته در مهران خدمت رسانی می کنند

ایلام-استاندار ایلام گفت: پنج بیمارستان صحرایی ۲۴ ساعته در مهران خدمت رسانی می کنند.