بایگانی‌های پورتال اطلاع رسانی - راسان خبر
انتشار ۷۵۳ عنوان خبر مرتبط با بخش کشاورزی در پورتال اطلاع رسانی جهادکشاورزی ایلام ۲۷ ارد ۱۴۰۲
/ مدیر روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی ایلام خبر داد؛

انتشار ۷۵۳ عنوان خبر مرتبط با بخش کشاورزی در پورتال اطلاع رسانی جهادکشاورزی ایلام

راسان خبر/ مدیر روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی ایلام گفت: طی سال گذشته ۷۵۳ عنوان خبر مرتبط با بخش کشاورزی در پورتال اطلاع رسانی این سازمان منتشر شده است.