بایگانی‌های پوسیدگی خط انتقال - راسان خبر
شکستگی خط انتقال آب چشمه گل گل ایلام ترمیم شد ۱۹ فرو ۱۴۰۱
مدیر امور آبفای شهرستان؛

شکستگی خط انتقال آب چشمه گل گل ایلام ترمیم شد

ایلام_مدیر امور آبفای شهرستان ایلام گفت: با تلاش مستمر اکیپ حوادث و اتفاقات شهرستان ایلام پوسیدگی خط انتقال ۶۰۰ میلیمتری آب چشمه گل گل شهر ایلام ترمیم و در مدار بهره برداری قرار گرفت.