بایگانی‌های پوشش ارتباط روستایی - راسان خبر
اجرای پوشش ارتباطات سیار روستایی با تامین اعتبارات دولتی در ایلام ۱۶ دی ۱۴۰۲
نبی پور خبر داد؛

اجرای پوشش ارتباطات سیار روستایی با تامین اعتبارات دولتی در ایلام

راسان خبر/مدیر مخابرات منطقه ایلام گفت: پوشش ارتباطات سیار روستایی با تامین اعتبارات دولتی در حال انجام است.