بایگانی‌های پوشش بتنی - راسان خبر
تونل کبیرکوه تا دهه فجر زیر بار ترافیک قرار خواهد گرفت ۲۴ مرد ۱۴۰۲
مدیرکل راه و شهرسازی ایلام؛

تونل کبیرکوه تا دهه فجر زیر بار ترافیک قرار خواهد گرفت

راسان خبر/مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام ازلاینینگ (پوشش بتونی) ۵۴۰۰ متراز تونل اصلی کبیرکوه و سایرتونلهای مسیر خبرداد و گفت: این تونل تا دهه فجر زیر بار ترافیک قرار خواهد گرفت.