بایگانی‌های پوشش بیماران صعب العلاج - راسان خبر
سامانه‌های بیمه سلامت با تامین اجتماعی متصل شد ۰۸ شهر ۱۴۰۲
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت؛

سامانه‌های بیمه سلامت با تامین اجتماعی متصل شد

راسان خبر/مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به افزایش خدمات پوشش بیماران صعب العلاج توسط بیمه سلامت، گفت: سامانه‌های بیمه سلامت با تامین اجتماعی متصل شده است.