بایگانی‌های پوشش بیمه ای - راسان خبر
ضریب پوشش بیمه تامین اجتماعی در ایلام ۵۲.۵ درصد است ۲۱ مرد ۱۴۰۲
مدیرکل تامین اجتماعی ایلام؛

ضریب پوشش بیمه تامین اجتماعی در ایلام ۵۲.۵ درصد است

راسان خبر/مدیرکل تأمین‌ اجتماعی ایلام اینکه ۱۱۱ هزار و ۵۵۸ بیمه شده اصلی در استان وجود دارد، تصریح کرد: ضریب پوشش بیمه تامین اجتماعی در استان به ۵۲.۵ درصد رسیده است.

مدیر درمان ایلام؛ دارو به تعداد کافی در درمانگاه دهلران موجود است ۰۵ بهم ۱۴۰۰

مدیر درمان ایلام؛ دارو به تعداد کافی در درمانگاه دهلران موجود است

ایلام_مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام با بیان اینکه داروهای مورد نیاز بیماران به تعداد کافی در درمانگاه دهلران وجود دارد، گفت: ارتقاء این درمانگاه جهت خدمت رسانی در دستور کار قرار دارد.