بایگانی‌های پوشش بیمه تأمین اجتماعی - راسان خبر
۹۷۰ فقره تسهیلات اشتغال به جامعه هدف بهزیستی ایلام پرداخت شد ۱۸ بهم ۱۴۰۱
مدیرکل بهزیستی ایلام؛

۹۷۰ فقره تسهیلات اشتغال به جامعه هدف بهزیستی ایلام پرداخت شد

ایلام_راسان خبر_مدیر کل بهزیستی ایلام به تسهیلات اشتغال به جامعه هدف اشاره کرد و گفت: امسال تاکنون بیش از ۹۷۰ نفر از مددجویان وام اشتغال با سرانه یک میلیارد ریال و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال دریافت کرده اند.