بایگانی‌های پوشش بیمه زندانیان - راسان خبر
استمرار پوشش بیمه زندانیان، معتادان و افراد مجهول الهویه ۱۹ ارد ۱۴۰۱
مدیر کل بیمه سلامت ایلام خبر داد؛

استمرار پوشش بیمه زندانیان، معتادان و افراد مجهول الهویه

ایلام_مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام از استمرار پوشش بیمه زندانیان، معتادان و افراد مجهول الهویه تا پایان سال۱۴۰۱ خبر داد.