بایگانی‌های پوشش خدمات حمایت - راسان خبر
توانمندسازی مددجویان از مهم‌ترین مولفه‌های مقابله با فقر مطلق است ۱۵ فرو ۱۴۰۱
استاندار ایلام؛

توانمندسازی مددجویان از مهم‌ترین مولفه‌های مقابله با فقر مطلق است

ایلام_استاندار ایلام گفت: همه‌ی دستگاه‌های اجرایی باید فرصت ایجاد شده در اجرای برنامه مقابله با فقر مطلق، برای رفع فقر در استان استفاده کنند تا تمام افراد واجد شرایط در این طرح زیر پوشش خدمات حمایت دولت قرار گیرند.