بایگانی‌های پوشش طرح مانا - راسان خبر
نوجوانان ۱۷ محله حاشیه شهر ایلام زیر پوشش طرح مانا قرار گرفتند ۳۰ آذر ۱۴۰۱
مدیرکل بهزیستی ایلام ؛

نوجوانان ۱۷ محله حاشیه شهر ایلام زیر پوشش طرح مانا قرار گرفتند

ایلام_مدیرکل بهزیستی ایلام گفت: ۱۷ محله حاشیه شهری در این استان زیر پوشش طرح مانا (مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران) قرار گرفتند.