بایگانی‌های پوشش واکسیناسیون - راسان خبر
۵۷ درصد از جمعیت ایلام دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند ۱۶ آبا ۱۴۰۰

۵۷ درصد از جمعیت ایلام دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند

ایلام_رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: تاکنون ۵۷/۵ درصد از جمعیت ایلام دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.