بایگانی‌های پویش اطعام و اکرام حسینی - راسان خبر
پیوستن  ۵ هزار و ۸۰۰ حامی نیکوکار به جمع حامیان کودکان یتیم و نیازمند ایلام ۰۷ مرد ۱۴۰۲
مدیرکل کمیته امداد ایلام خبر داد؛

پیوستن ۵ هزار و ۸۰۰ حامی نیکوکار به جمع حامیان کودکان یتیم و نیازمند ایلام

راسان خبر/مدیرکل کمیته امداد ایلام گفت: از ابتدای ماه رمضان تاکنون بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ حامی به جمع حامیان ایتام و محسنین این استان اضافه شده است.