بایگانی‌های پویش خانه تکانی - راسان خبر
اجرای پویش خانه‌تکانی با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب شرب در ایلام ۱۶ اسف ۱۴۰۲
ناصری خبر داد؛

اجرای پویش خانه‌تکانی با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب شرب در ایلام

راسان خبر/مدیرعامل شرکت آبفا ایلام از آغاز پویش خانه‌تکانی با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب شرب در استان خبر داد.