بایگانی‌های پویش خانه دوست کجاس - راسان خبر
آغاز پویش «خانه دوست کجاست » برای اطعام نیازمندان ایلام ۰۷ فرو ۱۴۰۳
مرادی خبر داد؛

آغاز پویش «خانه دوست کجاست » برای اطعام نیازمندان ایلام

راسان خبر/ مدیرکل کمیته امداد ایلام از آغاز پویش «خانه ی دوست کجاست» برای اطعام مددجویان و نیازمندان استان خبر داد.