بایگانی‌های پویش قلب مشترک - راسان خبر
برگزاری پویش «قلب مشترک» در حمایت از مقاومت فلسطین در ایلام ۰۲ آبا ۱۴۰۲
رییس حوزه هنری ایلام خبر داد؛

برگزاری پویش «قلب مشترک» در حمایت از مقاومت فلسطین در ایلام

راسان خبر/رئیس حوزه هنری استان ایلام از برگزاری پویش «قلب مشترک» در حمایت از مقاومت فلسطین خبر داد.