بایگانی‌های پویش "مراقب خودت باش" - راسان خبر
۶۵۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره نوجوان سالم ایلام ارسال شده است ۲۵ ارد ۱۴۰۲
مدیرکل آموزش و پرورش ایلام؛

۶۵۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره نوجوان سالم ایلام ارسال شده است

راسان خبر/مدیرکل آموزش و پرورش ایلام گفت: ۶۵۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره نوجوان سالم استان ارسال شده است.