بایگانی‌های پویش مردمی بذرکاری - راسان خبر
پویش مردمی بذرکاری در شهرستان ملکشاهی اجرا شد ۱۳ آذر ۱۴۰۱
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی ایلام؛

پویش مردمی بذرکاری در شهرستان ملکشاهی اجرا شد

ایلام_معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام گفت: پویش مردمی بذرکاری با هدف احیاء، غنی سازی و توسعه در سطح ۵۰ هکتار از عرصه های منابع طبیعی با مشارکت مردم، جوامع محلی و دستگاههای اجرایی استان و شهرستان ملکشاهی برگزارشد.