بایگانی‌های پویش "ملی تغذیه سالم" - راسان خبر
پویش ملی «تغذیه سالم» تا ۱۵ بهمن ماه در ایلام ادامه دارد ۱۰ بهم ۱۴۰۲
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام؛

پویش ملی «تغذیه سالم» تا ۱۵ بهمن ماه در ایلام ادامه دارد

راسان خبر/سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: پویش “ملی تغذیه سالم” در استان از ابتدای بهمن ماه آغاز و تا پانزدهم ادامه دارد.