بایگانی‌های پویش ملی" صحن حرم ، مدرسه ام" - راسان خبر
مشارکت ایلامیان در پویش ملی “صحن حرم ، مدرسه ام” از مرز ۸ هزار خیر گذشت ۰۴ شهر ۱۴۰۱
مدیرکل نوسازی مدارس ایلام؛

مشارکت ایلامیان در پویش ملی “صحن حرم ، مدرسه ام” از مرز ۸ هزار خیر گذشت

ایلام_مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام گفت: مشارکت ایلامیان در پویش ملی” صحن حرم ، مدرسه ام” از مرز ۸ هزار خیر گذشت.