بایگانی‌های پویش ملی صحن حرم - راسان خبر
مشارکت پنج هزار ایلامی در پویش صحن حرم، مدرسه‌ام ۰۱ مرد ۱۴۰۱
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام؛

مشارکت پنج هزار ایلامی در پویش صحن حرم، مدرسه‌ام

ایلام_مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام گفت: حدود پنج هزار نفر از مردم این استان در پویش ملی صحن حرم، مدرسه‌ام شرکت کرده اند.