بایگانی‌های پویش  مهر فاطمی - راسان خبر
مراجعه ۱۴ هزار نفر برای اهداء خون در ایلام ۲۹ آذر ۱۴۰۲
مدیرکل انتقال خون ایلام خبر داد؛

مراجعه ۱۴ هزار نفر برای اهداء خون در ایلام

راسان خبر/مدیرکل انتقال خون ایلام گفت: طی هشت ماهه امسال بیش از ۱۴ هزار نفر برای اهداء خون مراجعه کرده اند.