بایگانی‌های پویش پذرکاری - راسان خبر
۶ میلیون اصله نهال در استان ایلام کاشت می شود ۱۵ اسف ۱۴۰۰

۶ میلیون اصله نهال در استان ایلام کاشت می شود

.ایلام_مدیرکل منابع طبیعی ایلام گفت: در راستای کاهش تهدید زیست محیطی و با مشارکت مردم، دستگاه های اجرایی، سازمان های مردم نهاد و غیره کاشت ۶ میلیون اصله نهال سال جاری در ایلام آغاز شده است.