بایگانی‌های پویش ۶ هزار نفری ایلامیان - راسان خبر
وزیر آموزش‌و پرورش به جمع پویش ملی صحن حرم، مدرسه ام ایلام پیوست ۱۰ مرد ۱۴۰۱

وزیر آموزش‌و پرورش به جمع پویش ملی صحن حرم، مدرسه ام ایلام پیوست

ایلام_وزیر آموزش‌ و پرورش در ایلام به جمع پویش ۶ هزار نفری ایلامیان در پویش ملی صحن حرم، مدرسه ام پیوست.