بایگانی‌های پژوهشکده گیاهان دارویی - راسان خبر
سرپرست پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه ایلام منصوب شد ۲۶ دی ۱۴۰۰

سرپرست پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه ایلام منصوب شد

ایلام_رئیس دانشگاه ایلام در حکمی سرپرست پژوهشکده گیاهان دارویی و معطر دانشگاه را منصوب کرد.