بایگانی‌های پژوهش های علمی - راسان خبر
رییس دانشگاه ایلام: پژوهش های علمی دانشجویان با هدف تولید ثروت مادی و معنوی تدوین شود ۱۶ آذر ۱۴۰۰

رییس دانشگاه ایلام: پژوهش های علمی دانشجویان با هدف تولید ثروت مادی و معنوی تدوین شود

ایلام_رییس دانشگاه ایلام گفت: پژوهش های علمی دانشجویان باید در راستای نیازهای اساسی جامعه امروزی با هدف تولید ثروت مادی و معنوی تدوین شود.