بایگانی‌های پژوهش و فناوری شرکت پالایش گاز - راسان خبر
ارزیابی ۳۴ موضوع پژوهشی در کمیته های مختلف پالایشگاه گاز ایلام ۲۸ فرو ۱۴۰۲
رئیس پژوهش و فناوری شرکت پالایش گاز ایلام خبر داد؛

ارزیابی ۳۴ موضوع پژوهشی در کمیته های مختلف پالایشگاه گاز ایلام

راسان خبر/رئیس پژوهش و فناوری شرکت پالایش گاز ایلام گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۴ عنوان موضوع در کمیته های مختلف شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته است.