بایگانی‌های پکیج خورشیدی - راسان خبر
۷۶ درصد اعتبارات سفر رئیس جمهور به ایلام در حوزه کشاورزی تخصیص یافت ۲۵ مهر ۱۴۰۱
رییس سازمان جهادکشاورزی ایلام؛

۷۶ درصد اعتبارات سفر رئیس جمهور به ایلام در حوزه کشاورزی تخصیص یافت

ایلام_رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: در سفر رئیس جمهور به استان در حوزه کشاورزی ۴۴۷ میلیارد تومان مصوب شد که تاکنون حدود ۷۶ درصد اعتبارات مصوب تخصیص پیدا کرده است.