بایگانی‌های پیاده سازی مدل برنامه ریزی مالی - راسان خبر
تصویب پیاده سازی مدل برنامه ریزی مالی و سیاست گذاری (FPP) در ایلام ۲۸ دی ۱۴۰۱
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام خبر داد؛

تصویب پیاده سازی مدل برنامه ریزی مالی و سیاست گذاری (FPP) در ایلام

ایلام_رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام گفت: پیاده سازی مدل برنامه ریزی مالی و سیاست گذاری (FPP) در استان ایلام تصویب شد.