ایلام_مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایلام از آغاز طرح واکسناسیون کادر درمان تامین اجتماعی استان ایلام خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری راسان خبر در ایلام، دکتر علیرضا رمضانی اظهار کرد: کادر درمان در صف اول مبارزه با ویروس کرونا هستند و لازم است که جهت پیشیگیری واکسن کرونا تزریق کنند.

ویافزود: با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از امروز پزشکان ، دندانپزشکان . داروسازان و سایر کادر پیراپزشکی جهت تزریق واکسن معرفی می شوند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایلام خاطرنشان کرد: سلامتی کادر درمان جهت ارایه خدمات به ببماران یک اصل مهم در پزشکیاست.

وی ادامه داد: کادر درمان با از خودگذشتگی و ایثار کارنامه موفقی در ابام کرونا به نمایش گذاشته است.

دکتر رمضانی اظهار امیدواری کرد، با رعابت دستورات بهداشتی و پزشکی هرچه سریعتر ابن وبروس منحوس ریشه کن شود.

شناسه خبر/۵۱۱۰۸