با حضور مدیر تحقیقات بازار و ساماندهی صندوق کارافرینی امید و در ششمین روز از هفته دولت در راستای حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ۳ طرح شامل لابراتوری تخصصی دندانسازی عیوضی با مبلغ۱۵۰ میلیون تومان با اشتغالزایی ۴ نفر، کارگاه تولید مصنوعات […]

با حضور مدیر تحقیقات بازار و ساماندهی صندوق کارافرینی امید و در ششمین روز از هفته دولت در راستای حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ۳ طرح شامل لابراتوری تخصصی دندانسازی عیوضی با مبلغ۱۵۰ میلیون تومان با اشتغالزایی ۴ نفر، کارگاه تولید مصنوعات چوبی «هیمه» با اعتبار. ۱۶۰ میلیون تومان با اشتغالزایی۲ نفر و کارگاه تراشکاری و تعمیر اسلحه با اعتبار ۲۵۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.
“رضا یوسفیان” مدیر تحقیقات بازار و ساماندهی صندوق کارافرینی امید  در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری راسان خبر در ایلام گفت:  صندق کارآفرینی امید تا پایان سال بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در حوزه تسهیلات روستایی و عشایری برای تقویت توان کسب و‌ کار روستاییان تخصیص اعتبار خواهد کرد.
وی افزود: ۳ درصد مبلغ کل منابع صندوق کارآفرینی  امید با توجه به ضریب  منطقه ای ایلام به این استان اختصاص یافته است.
مدیر تحقیقات بازار و ساماندهی صندوق کارافرینی امید اظهار داشت:  بخش عمده از این تسهیلات به کسب و کارهای خرد و کوچک و مشاغل خانگی روستایی که به طور عموم و در حالت معمول نمی توانند تسهیلات بانکی دریافت  کنند، با ارائه وسایل اختصاص خواهد یافت.
یوسفیان بیان داشت: در راستای اشتغالزایی تلاش می شود دسترسی عموم مردم روستا و عشایر به این منابع  افزایش یابد.
“فرزان عزت پور”  مدیر صندوق کارافرینی استان ایلام نیز در گفتگویی گفت: با توجه به رسالت صندوق کار آفرینی امید در راستای ایجاد اشتغال پایدار  در سطح روستاها و اراِئه تسهیلات به کارگاه ها و کارآفرینان در جهت جلوگیری از مهاجرت به شهر مبلغ ۶۰ میلییارد اعتبار به این بخش ها اختصاص یافته است.
وی افزود: از کل این مبلغ تاکنون ۳۰ میلیارد تومان جذب و صرف طرح ها اشتغال پایدار روستایی شده است و جذب مابقی اعتبار در دست اقدام می باشد.
مدیر صندوق کارآفرینی مهر امید گفت: تاکنون یک هزار و  ۸۳نفر با دریافت تسهیلات در سطح روستاهای ایلام   مشغول بکار شده اند.
مأموریت صندوق کارآفرینی امید تجهیز سپرده های خرد مردم و تلفیق آن با اعتبارات دولت، شناسایی جوانان واجد شرایط، توانمندسازی آنان و کمک در ایجاد کسب وکارهای خرد کم سرمایه و کاربر با محوریت فعالیت های کارآفرینانه، نیازهای منطقه ای، توسعه کسب و کارهای IT محور؛ بر اساس شیوه های جهانی شبکه سازی کسب و کارهای بازارمحور  نظیر خوشه ها و زنجیره های ارزش در کشور برای اطمینان از پایداری کسب و کارها و هدفمندی تسهیلات پرداختی می باشد.