راسان_ ایلام،این حادثه عصر امروز اتفاق افتاده و منجر به نابودی پنج هکتار از عرصه های جنگلی منطقه قرق شده دینارکوه شده است. این آتش سوزی پس از 2 ساعت با تلاش مردم و نیروهای اداره منابع طبیعی مهار شد و از سرایت آن به مابقی عرصه های جنگلی منطقه جلوگیری به عمل آمد. علت […]

9ییراسان_ ایلام،این حادثه عصر امروز اتفاق افتاده و منجر به نابودی پنج هکتار از عرصه های جنگلی منطقه قرق شده دینارکوه شده است.

این آتش سوزی پس از 2 ساعت با تلاش مردم و نیروهای اداره منابع طبیعی مهار شد و از سرایت آن به مابقی عرصه های جنگلی منطقه جلوگیری به عمل آمد.

علت آتش سوزی بی احتیاطی گردشگران هنگام حضور در منطقه و روشن کردن آتش بوده است.

منطقه زیبای دینارکوه در 40 کیلومتری جنوب شهرستان آبدانان قرار دارد.شهرستان آبدانان با 60 هزار نفر جمعیت در 164 کیلومتری جنوب ایلام قرار گرفته است.