فرهاد فتاحی”  رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه ایلام  از نشست مدیران و مسئولین روابط عمومی مراکز آموزش عالی استان در دانشگاه ایلام خبر داد.

ertebatatDAYراسان_ ایلام، این نشست به مناسبت  روز ۲۷ اردیبهشت ماه روز جهانی  روابط عمومی و ارتباطات در دانشگاه ایلام برگزار می شود.

اعلام کرد و در اهمیت این موضوع اظهار داشت: روابط عمومی به عنوان یک نهاد ارتباطی در جامعه امروزی مطرح است و جایگاه راهبردی وزیربنایی درسازمان های مختلف دارد، روابط عمومی یک واحد پویا و ارگانیک است که هیچ گاه در آن سکون و تعطیلی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه روابط عمومی در کشور ما نیاز به توسعه ی همه جانبه و ترقی و تعالی روزافزون دارد، افزود: امروزه کمتر سازمانی را می توان یافت که فاقد واحد روابط عمومی باشد. و این امر نشانگر جایگاه و نقش راهبردی روابط عمومی در زندگی فردی و اجتماعی است.

رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه ایلام  با اهمیت دانستن روابط عمومی ها در مراکز آموزش عالی، آنان را چشم و گوش دانشگاه دانست و بیان کرد: هدف دانشگاه ایلام از برگزاری نشست مذکور تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی های دانشگاه های  استان ایلام در راستای تعامل و همکاری های مثبت و ارزنده است.

لازم به ذکر است این نشست ۲۳ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح در سالن حوزه ریاست دانشگاه ایلام برگزار می شود.