سرهنگ ابوالفضل کوهزادی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایلام روز سه شنبه در گفتگو با راسان خبر در ایلام گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۳ هزار و ۴۸ جلد گواهینامه در استان ایلام صادر شده است. وی افزود: همچنین در این مدت ممنوعیت رانندگی برای  ۵۰ نفر صادر شده که ۹۰ درصد این تعداد اقا […]

سرهنگ ابوالفضل کوهزادی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایلام روز سه شنبه در گفتگو با راسان خبر در ایلام گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۳ هزار و ۴۸ جلد گواهینامه در استان ایلام صادر شده است.

وی افزود: همچنین در این مدت ممنوعیت رانندگی برای  ۵۰ نفر صادر شده که ۹۰ درصد این تعداد اقا می باشد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایلام ادامه داد:در کنار سایر معاونت های نیروی انتظامی، معاونت پلیس راهنمایی و رانندگی بیشترین ارتباط مردمی با پلیس دارد زیرا که هم خدماتی و هم اجرایی است.

وی اظهار داشت:  هرگونه آموزش رانندگی باید صرفا از طریق خودروهای ویژه آموزش که دارای امکانات و علائم مشخصه است انجام شود.

سرهنگ کوهزادی تصریح کرد:برخی از آقایان با قرار دادن خودرو در اختیار همسران و فرزندان فاقد گواهینامه در مکان های خلوت به آموزش آنان می پردازند که این روش آموزش نادرست بوده و علاوه بر ایجاد فضای تهدید و ناامنی برای خود و دیگران، موجب بدآموزی و بی توجهی به قانون و مقررات برای افراد خانواده می شود.

وی بیان داشت: برخلاف باور غلط عامه مردم، شرکت های بیمه در زمانیکه راننده مسبب حادثه، فاقد گواهینامه باشد هیچ گونه خسارتی به زیاندیده پرداخت نمی کند و درصورت پرادخت وفق قانون  مکلفند تمام یا بخشی از وجوه پرادختی را ازمسبب حادثه بازیافت کنند.