راسان_ ایلام، مدير كل راه وشهرسازي استان در جلسه شوراي فني گفت: پيرو دستورالعمل شماره 40008/609 در خصوص شناسايي و تشخيص اراضي موات و تميز اين اراضي از اراضي داير و باير و در راستاي شفاف سازي و مستند سازي مالكيت دولت بر اراضي دولتي اعم از اراضي تملكي، ملي، موات و … آلبوم شناسايي شهر […]

ppراسان_ ایلام، مدير كل راه وشهرسازي استان در جلسه شوراي فني گفت: پيرو دستورالعمل شماره 40008/609 در خصوص شناسايي و تشخيص اراضي موات و تميز اين اراضي از اراضي داير و باير و در راستاي شفاف سازي و مستند سازي مالكيت دولت بر اراضي دولتي اعم از اراضي تملكي، ملي، موات و … آلبوم شناسايي شهر ايلام توسط مهندسين مشاور تهيه و با تطبيق محدوده قانوني و حريم شهر مطابق دستورالعمل ابلاغي كدهاي كاداستر موجود در بانك اطلاعاتي زمين اداره كل راه وشهرسازي استان مكان محور شده و با مشخصات نقشهutm ومطابق مشخصات كارتوگرافي ابلاغي لايه بندي شده وارد سامانه يكپارچه سازي املاك و مستقلات اداره كل بارگذاري گرديد.
مهندس ميرجعفريان مستند سازي ، تثبيت مالكيت دولت بر اراضي ملي، جلوگيري از زمين خواري و تصرف اراضي را از مزاياي تهيه آلبوم شناسايي شهر ايلام عنوان كرد.