“سمیه حیدری” معاون سواد‌آموزی آموزش و پرورش استان ایلام  روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس در ایلام اظهار داشت: در سال جاری ۷۰۰ نفر بی سواد جهت ثبت نام دوره سوادآموزی  به استان ابلاغ شده است و ۲۳۰ نفر نیز در دوره ICDL  آموزش خواهند دید. وی افزود: همچنین یک هزار و ۱۴۹ […]

“سمیه حیدری” معاون سواد‌آموزی آموزش و پرورش استان ایلام  روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس در ایلام اظهار داشت: در سال جاری ۷۰۰ نفر بی سواد جهت ثبت نام دوره سوادآموزی  به استان ابلاغ شده است و ۲۳۰ نفر نیز در دوره ICDL  آموزش خواهند دید.
وی افزود: همچنین یک هزار و ۱۴۹ نفر در دوره تحکیم و ۹۱۸  نفر در دوره انتقالی شرکت خواهند کرد.
معاون سواد‌آموزی آموزش و پرورش استان اظهار داشت: طول دوره سواد‌آموزی ۶ ماه، دوره انتقال ۷ ماه و دوره تحکیم ۵ ماه است.
وی ادامه داد: زمان ثبت‌نام دوره سوادآموزی از اول مرداد تا پایان دی و در دوره انتقال و تحکیم از اول شهریور تا پایان آبان‌ماه سال‌جاری خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: به آموزش دهندگان سوادآموزی در قبال قبولی هر سوادآموز در دوره سوادآموزی مبلغ ۸/۸۰۰/۰۰۰ ریال، دوره تحکیم سواد مبلغ ۱/۶۱۰/۰۰ ریال‌، دوره انتقال  ۹/۳۰۰/۰۰۰ ریال در خاتمه دوره‌های آموزشی تحت عنوان حق الزحمه  پرداخت می‌شود.
حیری بیان داشت:  همجنین به سوادآموزانی که موفق  به اخذ گواهینامه قبولی پایان دوره سوادآموزی شوند مبلغ ۱/۵۹۱/۸۰۰ ریال به‌عنوان تشویقی مستقیما از سوی سازمان نهضت سوادآموزی به حساب آنان  واریز می‌شود.
گفتنی است؛ تعداد  آموزش دهنده فعال دوره نهضت سوادآموزی در استان  ایلام  ۴۵۰ نفر می باشند.