ضیاء رضایی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) ایلام روز یک شنبه در گفتگو با راسان خبر در ایلام از استقرار  ۶۶۰ پایگاه  جمع آوری زکات فطریه مردم ایلام در روز عید سعید فطر خبر داد و گفت: علاوه بر این ۶۰ هزار پاکت مخصوص زکات فطریه چاپ و در میان مردم توزیع شده […]

ضیاء رضایی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) ایلام روز یک شنبه در گفتگو با راسان خبر در ایلام از استقرار  ۶۶۰ پایگاه  جمع آوری زکات فطریه مردم ایلام در روز عید سعید فطر خبر داد و گفت: علاوه بر این ۶۰ هزار پاکت مخصوص زکات فطریه چاپ و در میان مردم توزیع شده است.

وی افزود: سازمان هایی که اقدام به جمع آوری زکات فطریه خواهند کرد باید هماهنگی لازم را با هم داشته باشند و با اخذ مجوز باشد. 

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اظهار داشت: نزدیک به ۷۰۰ نفر به عنوان عوامل زکات، اقدام به جمع آوری زکات فطریه خواهند کرد. 

وی ادامه  داد: میزان زکات فطره  بر اساس قوت غالب گندم برای هر نفر ۹ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

وی  یاداور شد: در عید سعید فطر سال گذشته  مبلغ ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال زکات فطریه در پایگاه های کمیته امداد سراسر استان جمع آوری شد که پیش بینی می شود این رقم امسال افزایش یابد.

رضایی  بیان داشت: بیش از ۹ هزار حامی نیکوکار در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین از سه هزار و ۳۰۰ یتیم  استان ایلام حمایت می‌کنند.
لازم به ذکر است،  ۲۹ هزار و ۷۰۰ خانوار  حدود ۷۴ هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) قرار دارند.