راسان_ ایلام، تجلیل از ورزشکاران شهرستان چوار با حضور “حیدرزاده” مدیرکل ورزش و جوانان و “مهرعلی زاده” مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام،, سایر مسئولین استانی  در حالی برگزار شد که بخشدار چوار با تمسخر و زیر سوال بردن عملکرد ورزش و جوانان ، مردم  استان را مورد توهین قرار داد. بخشدار چوار با  کنایه های […]

download-(1) راسان_ ایلام، تجلیل از ورزشکاران شهرستان چوار با حضور “حیدرزاده” مدیرکل ورزش و جوانان و “مهرعلی زاده” مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام،, سایر مسئولین استانی  در حالی برگزار شد که بخشدار چوار با تمسخر و زیر سوال بردن عملکرد ورزش و جوانان ، مردم  استان را مورد توهین قرار داد.

بخشدار چوار با  کنایه های متعدد پشت تریبون قرار گرفت و با انتقاد شدید و لحنی تند انگشت به سوی مدیرکل ورزش و جوانان دراز کرد و گفت: اقای حیدرزاده چرا تا الان به شهرستان چوار سفر نکرده ای؟ چرا بودجه ی در اختیار ورزش چوار قرار نمی دهید؟ فک میکنی چرا شما مدیرکل شده ای قطعا به خاطر گوش های شکسته ات بوده نه چیز دیگری، ولی ما با لیاقت و دارایی به این پست نشسته ام.

بعد از پایان سخنرانی پر حاشیه، حیدرزاده و هزاوه برای تجلیل از ورزشکاران کنار هم قرار گرفتند و این درگیری لفظی به روی سن هم کشیده شد و با بگو مگو های متعدد نه تنها نظم مراسم به هم می خورد بلکه اعتراض حاضرین در سالن را به همراه آورد.

وقتی که بخشدار چوار، پشت سر هم  حرف های خود را تکرار می کرد و می گفت من حال شماها را می گیرم، حیدر زاده رو به “هزاوه” کرد و گفت:  شما حق ندارید به مردم استان توهین کنید بگذارید با آرامش در مورد این موضوع بعد از اتمام مراسم بحث کنیم. من مستنداتی در دست دارم که نشان می دهد بیشترین بودجه ی  ورزشی به  شهرستان به چوار تعلق گرفته است. شما باید حرمت ورزشکاران و جلسه را نگه دارید.

و در نتیجه هزاوه با ترک جلسه بعد از نیم ساعت با ماموران نیرو انتظامی وارد سالن می شود، و حل مسئله را به نیرو انتظامی واگذار کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان ایلام در گفتگو با پایگاه خبری، راسان خبر در ایلام ، گفت: “هزاوه”  در حالی که با صدای بلند می گفت  شما با رانت نمایندگان  ومدیران ارشد استان مدیر کل شده اید، مدیران ارشد استان بارها و بارها از من خواهش کردند که بخشدار چوار شوم و من هم به زور قبول کردم.

وی گفت، وقتی که دیدم نمی خواهد از صحبت های خود کوتاه بیاید و همچنان به مردم توهین میکرد کنارش رفتم و گفتم هرکس بخواهد به مردم استان توهین کند با وی برخورد جدی خواهم کرد.

طبق مستنداتی که وجود دارد  درگیری های بخشدار چوار برای چندیم بار هست که با مسوولین استان تکرار می شود. من اگر از صحبت های وی عصبی شدم به خاطر این بود به مردم ایلام در جمع ورزشکاران توهین کرد.

حیدرزاده در پایان گفت، امیدواریم مسئولین استانی  هر چه زودتر به این موضوع رسیدگی کنند تا جوانان ورزش دوست استان ایلام به این اداره کل بدبین نشوند و در اخر فقط تاسف این اتفاق برای ما بر جای بماند.

لازم به ذکر است؛ علی هزاوه، فرزند شهید حسین هزاوه،  جوانترین بخشدار استان و بازمانده بمباران زمین فوتبال  شهرستان چوار است،  وی متولد 60 است و بیش از یک سال است که در سمت بخشدار چوار فعالیت می کند.