به گزارش راسان خبر به نقل از روابط عمومی؛رئیس حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز ایران “علی نقدی” در بازدید از پالایشگاه گاز ایلام،افزود: بحث های منابع انسانی،مدیریت مالی،وضعیت استقرار سیستم های مدیریتی،نظام پیشنهادات،رعایت قوانین و مقررات،برون سپاری،توجه جدی به آماده سازی کیفی شرایط پیمانها،مسئولیت های اجتماعی و غیره از انتظارات شرکت ملی گاز ایران از […]

به گزارش راسان خبر به نقل از روابط عمومی؛رئیس حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز ایران “علی نقدی” در بازدید از پالایشگاه گاز ایلام،افزود: بحث های منابع انسانی،مدیریت مالی،وضعیت استقرار سیستم های مدیریتی،نظام پیشنهادات،رعایت قوانین و مقررات،برون سپاری،توجه جدی به آماده سازی کیفی شرایط پیمانها،مسئولیت های اجتماعی و غیره از انتظارات شرکت ملی گاز ایران از شرکتهای تابعه می باشد. 
وی اظهار داشت: توانمند سازی نیروی انسانی از طریق جانشین پروری،شایسته سالاری،وجود شاخصه های عملکردی برای شایستگی، ارزیابی های مختلف و غیره می باشدکه انتظار می رود شرکتهای تابعه به این مهم توجه ویژه کنند. 
وی تصریح کرد: وضعیت انتقال به دارائی پروژه ها،مالیات و پرونده های مالیاتی،لزوم شفافیت و انظباط مالی، رعایت قوانین و مقررات صادره،حساب‌های سنواتی،وصول مطالبات، وضعیت تسویه پیمانها و پایش بودجه جاری و سرمایه ایی از بحث های مرتبط با مدیریت مالی است که ستاد شرکت ملی گاز ایران انتظار دارد شرکت‌های تابعه در این موارد اقدامات و پیگیری های لازم بعمل آورند. 
همچنین مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام از فعالیت های گسترده این شرکت در زمینه وظایف مهم تعریف شده مورد پایش حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز ایران خبر داد و گفت: در محورهای ۲۰ گانه فعالیت های مهم مدنظر حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز ایران، این پالایشگاه خوشبختانه پیش‌تر از این در بسیاری از محورهای مورد نظر فعالیت خود را شروع و بخشهایی از آن نیز در برنامه‌های سال جاری قرار دارد. 
 مهندس”شهریار داری پور”افزود: این نکته نشان دهنده این است که پالایشگاه گاز ایلام در مسیر و هم راستا با اهداف و استراتژی‌های شرکت ملی گاز ایران گام برداشته و فعالیت‌های آن منطبق با موارد با اهمیتی است که حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز ایران در آن راستا شرکت های تابعه را مورد پایش قرار می‌دهد. 
وی اظهار داشت:پالایشگاه گاز ایلام برنامه های مدونی برای بهبود فرایندها و تعالی سازمانی در دست اقدام دارد که در طول سال جاری اجرایی می شود.