“زهره علی شیروانی” مدیر دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت فرهنگی دادگستری استان ایلام روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار سایت خبری راسان خبر در ایلام گفت: دفتر حمایت جهت تسریع در روند رسیدگی به پرونده هایی با محوریت زنان و کودکان بصورت مستمر در محاکم خانواده و اطفال حضور یافته وبا […]

“زهره علی شیروانی” مدیر دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت فرهنگی دادگستری استان ایلام روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار سایت خبری راسان خبر در ایلام گفت: دفتر حمایت جهت تسریع در روند رسیدگی به پرونده هایی با محوریت زنان و کودکان بصورت مستمر در محاکم خانواده و اطفال حضور یافته وبا تعامل سازنده با قضات این محاکم پرونده ها را تا حصول نتیجه پیگیری می کند.

وی افزود: به منظور سهولت دسترسی مراجعان به خدمات مشاوره ای و مددکاری نمایندگی دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در تمامی حوزه های قضایی استان فعال و به مراجعین ارائه خدمت می کند.

مدیر دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت فرهنگی دادگستری استان اظهار داشت: برگزاری کارگروه تخصصی حقوق کودک ،بمنظور برنامه ریزی و اقدامات اجرایی در حوزه کودکان ،برگزاری جلسه کارگروه حقوق کودک با حضور مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ،ارائه خدمات مشاوره حقوقی،روانشناختی ،مددکاری به مراجعین ،پیگیری پرونده های (مالی ،کیفری ،امور اطفال ،امورحسبی بانوان و کودکان )،بازدیدهای مستمر از بند نسوان ، کانون اصلاح و تربیت و تلاش در جهت استفاده از ظرفیتهای قانونی آزادی مشروط ،عفو ،تخفیف و تبدیل قرار که خوشبختانه در سه ماهه سال ۱۳۹۸ در نتیجه این پیگیری ها دو نفر از مددجویان بند نسوان زندان مرکزی ایلام از اقدامات مهم این دفتر است .
وی بیان داشت : دفتر حمایت جهت تسریع در روند رسیدگی به پرونده هایی با محوریت زنان و کودکان بصورت مستمر در محاکم خانواده و اطفال حضور یافته وبا تعامل سازنده با قضات این محاکم پرونده ها را تا حصول نتیجه پیگیری می کند .

 علی شیروانی خاطرنشان کرد: ارائه مشاوره های رایگان در مصلاهای نماز جمعه به بانوان حاضر در مصلی به منظور کاهش ورودی پرونده از دیگر فعالیتهای این دفتر می باشد .

 

.