هدایت فیلی مدیرکل پست استان ایلام روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری راسان خبر در ایلام گفت: روزانه حدود ۶ هزار مرسولات پستی وارد استان می شود، همچنین ۵ هزار مرسوله  از ایلام قبول  و  به استان های کشور  صادر می شود. وی فزود: از این مجموع حدود ۲ هزار مرسوله مربوط به تعداد ۲۸۱ […]

هدایت فیلی مدیرکل پست استان ایلام روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری راسان خبر در ایلام گفت: روزانه حدود ۶ هزار مرسولات پستی وارد استان می شود، همچنین ۵ هزار مرسوله  از ایلام قبول  و  به استان های کشور  صادر می شود.
وی فزود: از این مجموع حدود ۲ هزار مرسوله مربوط به تعداد ۲۸۱ مشتری ثابت حقیقی وحقوقی استان می باشند  که با پست دارای قرارداد فی مابین هستند.
مدیرکل پست استان اظهارداشت: انتخاب مردم بر اساس کیفیت و تعهد است. از این رو، هر شرکتی که مزیت رقابتی ایجاد کند موفق است.
وی درادامه  بازاریابی و تبلیغات را موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال دانست و بیان کرد: لازمه این کار تقویت بانک های اطلاعاتی تخصصی است که موجب کاهش هزینه تبلیغ، تسهیل تعامل و قیمت تمام شده کالا می شود و به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک می کند.
وی تاکید کرد: با تحولات چشمگیر فناوری، خواست و ذائقه مشتریان تغییر کرده، بنابراین، بازاریابی باید بتواند به سرعت تغییرات شرایط محیط را درک و متناسب با آن برنامه ریزی نماید.
فیلی در ادامه خواستار حفظ بازار و اقتصادی بودن قراردادها را اولویت اساسی شبکه خواند و خواستار کنترل بازخورد، نظارت بر نحوه انجام کار و مرتفع کردن نقاط ضعف در قراردادها منعقده در پست استان شد.
استان ایلام با مساحتی برابر با یک هزار و ۴۵ کیلومتر مربع در جنوب‌غربی کشور واقع شده که ۲/۱ درصد مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد, ایجاد شبکه‌ی راهها و اتصال مراکز شهری به ایلام مخصوصاً نزدیکی با مرزبا وجود آب و هوایی نسبتاً مناسب و مساعد، مرکزیت سیاسی، وجود مؤسسات رفاهی و … به آن موقعیتی ویژه، داده است.