کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان ایلام گفت: ساعت زیستی بدن انسان که وجودی ذاتی و درونی دارد کلیه فرایندهای زیستی آهنگین انسان را کنترل می کند.

download-(1)

راسان، ایلام_ صادق سرحدی در رابطه با این موضوع اظهار کرد: فرایندهایی نظیر آهنگ تنفس ، درجه حرارت بدن ،فشار خون ، تولید و ترشح هورمون کورتیزول ،ملاتونین ،ادرنالین و امثالهم مورد کنترل همیشگی قرار دارند.

وی با بیان اینکه هرنوع کاری که به طور منظم و معین در بیرون از دریچه زمانی کار روزانه انجام پذیرد ،نوبت کاری انگاشته می شود، خاطر نشان کرد: به طور قرار دادی ساعت 7 صبح و6 بعداز ظهر حد و مرز دریچه زمانی کار روزانه را تعیین می کنند بنا براین هر گونه کاری که در بیرون از ساعات یادشده انجام شود نوبت کاری و افرادی که موظف به انجام آن هستند کارگران نوبت کار خوانده می شوند

سرحدی  بیان داشت: در واقع ساعت زیستی تعیین می کند  در چه زمانی از اوقات روز فرایندهای زیستی یاد شده شدت گیرند و یا فرو کش کنند.

وی در ادامه افزود: درجه حرارت بدن در ساعت 5 بامداد کمترین مقدار و در ساعت 9 بعد از ظهر بالاترین مقدار را دارد و همچنین آهنگ چرخه 24 ساعته در هورمون کورتیزول ( هورمون بیدار کننده ) بدین گونه است که تراکم آن در خون هنگام صبح به بیشترین مقدار و هنگام شب به کمترین مقدار خود می رسد.

صادق سرحدی در پایان گفت:   هورمون ملاتونین عکس حالت فوق را نشان می دهد یعنی هنگام شب بیشترین تراکم را و بامدادان کمترین تراکم در خون دارد و به طور کلی می توان گفت که ملاتونین هورمون القا کننده خواب و کورتیزول هورمون بیدارکننده انگاشته می شود