راسان خبر؛ امروزه  با توسعه ی فضاهای  مجازی و روی آوردن جوانان و نوجوانان به  آن،  زندگی از  راه و رسوم قدیمی و سنتی فاصله گرفته و شکل و شیوه ی  نوینی بخود گرفته است. فضای مجازی جای آب و نان و خوراک  را برای نسل جدید پر کرده است. جوانان و نوجوانان ساعت ها در […]

images

 راسان خبر؛ امروزه  با توسعه ی فضاهای  مجازی و روی آوردن جوانان و نوجوانان به  آن،  زندگی از  راه و رسوم قدیمی و سنتی فاصله گرفته و شکل و شیوه ی  نوینی بخود گرفته است. فضای مجازی جای آب و نان و خوراک  را برای نسل جدید پر کرده است. جوانان و نوجوانان ساعت ها در آن پرسه میزنند بدون اینکه متوجه گذشت زمان شوند. 
همچون  تمام امور زندگی، ازدواج هم  بعنوان یکی از ارکان و مراحل اساسی زندگی بشری تحت تاثیر این فضا  دچار تغییرات عظیمی شده است،  دگرگونی ازدواج آنقدر تغییر کرده که کمتر کسی انتظار چنین تغییراتی در شیوه های آن داشته است.  تا چند سال پیش والدین نقش اصلی و اساسی را در ازدواج فرزندان  بر عهده داشتند ولی به مرور نفوذ  رسانه ها این نقش کمتر و کمتر شد.

امروزه با کم رنگ شدن نقش اولیا  در ازدواج،  نوعی همسرگزینی  در فضای مجازی و  سایت های همسان گزینی بوجود آمده است  که فرزندان  اعم  از دختر و پسر به دور از چشم خانواده  ازدواج خود انتخابی را جایگزین زندگی سنتی کرده اند و تحت عنوان همسان  گزینی. تمام آداب و سنن آبا و اجدادی را زیر پا نهاده و شکل جدیدی از زندگی را انتخاب می نمایند.

متاسفانه امروزه  خیل عظیمی از جوانان مجرد با مراجعه به این سایت ها به نوعی تصور می کنند که سرگرمی را برای خود به همراه  اورده اند.  آنان فکر می کنند با مراجعه به این سایت ها  می توانند جفت مورد نظر خود را پیدا کنند و  زندگی خود را سامان دهند. و یا به خاطر یک سری سرخوردگی ها و عقده هایی که در طول روابط پیشین خود با همسر، دوست یا دیگر افراد داشته اند،  می توانند با سکه  ی شانس،  راه گم شده خود  را پیدا کنند و احساس خود را در این  سایت ها با جنس مخالف خود تقسیم کنند.
طبق آخرین آمارها  حدود  ۳۰۰ سایت هم سان گزینی در کشور وجود دارد که هنوز توسط هیچ ارگان دولتی تایید نشده اند. و این باعث شده است که جوانان از روی حس کنجکاوی به سمت این فضاها کشیده شوند و گاه  بدون شناخت طرف  مقابل  وارد بازی های خطرناکی شوند که امکان دارد آخر این بازی به پوچ گرایی  و سرخوردگی شدید بینجامد و باعث شکست مجدد آنها شود.
در اینجا وظیفه رسانه ها و والدین و کارشناسان بسیار سنگین است.  آگاه سازی نسل جوان  و والدین در این زمینه و بیان خطرات آن میتواند راهگشا  باشد.

خبرنگار راسان خبر/ زیبا امیدیان پور