مراسم گرامیداشت روز زمین پاک در پارک جنگلی چغاسبز ایلام برگزار شد.

IMG_9129-(1)راسان_ ایلام، مراسم روز زمین پاک باحضور هلال احمر،شهرداری،انجمن علمی حامیان محیط زیست دانشگاه ایلام،دبستان غیردولتی پارسیان وسازمان های مردم نهادزیست محیطی در پارک جنگلی چغاسبز شهرایلام برگزارگردید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام ضمن تشکروقدردانی از حضور افراد شرکت کننده دراین برنامه گفت:دوم اردیبهشت هرسال بعنوان روز زمین پاک نامگذاری شده است که امسال از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور شعار(( زمین پاک با حفاظت از آب وخاک)) برای این روز تعیین شده است.

“مازیار سلیمان نژاد” در این مراسم با اشاره به دلیل نامگذاری این روز به نام زمین پاک گفت: هدف از برگزاری روز زمین پاک ایجاد آگاهی و جلب افکار عمومی در راستای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی زمین می باشدتا با ایجاد فرهنگ حفظ محیط زیست همه مردم خود را نسبت به پاکیزه نگهداشتن زمین موظف بدانند.

وی به اهمیت حفظ محیط زیست ازدیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) اشاره نمود و مسألـه آلودگـي زميـن را يکـي از مسائل عمده محيط زيست در سراسر جهان دانست و بیان داشت: مدیریت صحیح پسماندها با بکارگیری روش های بازیافت وتفکیک از مبدأ زباله ها امکانپذیراست وامروزه این موضوع از مسایل مهم کشورها محسوب می شود.

سلیمان نژاد به اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اهمیت مشارکت عمومی درمسایل محیط زیست اشاره کردو اظهارداشت: دولت نیز توجه ویژه ای به امرآب سالم،زمین پاک و هوای پاک دارد.

در پایان مراسم افرادشرکت کننده اقدام به جمع آوری زباله در قسمتی از پارک جنگلی چغاسبز نمودند.