راسان، ایلام_ فرمانده انتظامي شهرستان دره شهر در حاشيه اجراي طرح مشارکت نيروهاي امدادي و خدمات رسان در کنترل حوادث احتمالي بر ضرورت آمادگي کامل پليس و نيروهاي امدادي براي کنترل و مهار حوادث احتمالي ،تاکيد کرد. سرهنگ “جهانگير زارعي” اظهار داشت : هدف از اجراي اين طرح ، آموزش به منظور تقويت آمادگي و هماهنگي […]

724259راسان، ایلام_ فرمانده انتظامي شهرستان دره شهر در حاشيه اجراي طرح مشارکت نيروهاي امدادي و خدمات رسان در کنترل حوادث احتمالي بر ضرورت آمادگي کامل پليس و نيروهاي امدادي براي کنترل و مهار حوادث احتمالي ،تاکيد کرد.

سرهنگ “جهانگير زارعي” اظهار داشت : هدف از اجراي اين طرح ، آموزش به منظور تقويت آمادگي و هماهنگي بيشتر در بين واحدهاي امدادي و انتظامي مي باشد.

وي افزود : حضور فيزيكي پليس در مواقع بروز حوادث، قوت قلبي براي امدادگران و آسيب ديدگان بوده و امدادگران را در انجام مطلوب وظايف محوله ياري مي كند.

اين مقام انتظامي فراهم کردن فضاي امنيتي براي گروه هاي امدادي به هنگام بروز حوادث را افتخاري بزرگ براي پليس دانست و گفت : کارکنان انتظامي شهرستان در جهت خدمات رساني مطلوب به شهروندان از آمادگي بالائي برخوردار مي باشند.

سرهنگ زارعي تأمين امنيت را وظيفه اي حساس و رسالتي خطير عنوان كرد و افزود: امنيت پايدار زماني محقق مي شود كه مردم و دستگاههاي دولتي ياريگر پليس بوده و همسو با اهداف نيروي انتظامي حركت كنند.

فرمانده انتظامي شهرستان دره شهر تصريح کرد: هر کاري که براي امنيت و آسايش مردم انجام شود ، پليس در کنار آن خواهد بود و تمام تلاش خود را خواهد کرد که واحدهاي امدادي با آسودگي خاطر به مردم شهرستان ارائه خدمت نمايند.