ایلام_مدیرکل ثبت احوال استان ایلام گفت:در چهار ماه اول سالجاری ۲۹۱ مورد نیز واقعه طلاق در ایلام ثبت شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته است.

سید محمد علی تقوی در گفت و گو با خبرنگار راسان خبر در ایلام، اظهار داشت: در چهار ماه اول سالجاری یک هزار و ۶۳۴واقع ازداوج در استان ثبت شدکه این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: همچنین در این مدت۲ هزار و ۳۲۹ واقعه ولادت در استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹/۳ درصد کاهش یافته است.

مدیرکل ثبت احوال ایلام بیان داشت:  از ابتدای سالجاری تا پایان تیرماه،  ۹۹۷ مورد فوتی و ۲۹۱ مورد نیز واقعه طلاق در ایلام ثبت شد که به ترتیب واقعه فوت۱/۳ درصد افزایش و طلاق نیز ۲۲ درصد رشد داشته است.

وی یادآور شد: همچنین در این مدت ۸۳ واقعه چند قلوزایی در ایلام رخ داده که از این تعداد ۴٠ نوزاد دو قلو و یک مورد نیز سه قلو بوده است.

تقوی تصریح کرد: میانگین سن ازدواج در مردان ۳۱ و طلاق ۳۷ سال و سن ازدواج در زنان نیز ۲۶ و طلاق ۳۲ سال است.

وی  ادامه داد: نسبت ولادت در استان به ازای یک هزار نفر ۱۲/۵ درصد، فوت ۵/۷ درص، ازدواج ۷/۳ و طلاق ۱/۶ درصد است.

مدیرکل ثبت احوال ایلام گفت: طی چهارماه اولسالجاری در هر شبانه روز ۸ واقعه فوت، ۱۹ واقعه ولادت، ۱۴ واقعه ازدواج و ۲ واقعه طلاق در سطح استان به ثبت رسیدهاست.

وی افزود: همچنین به ازای ۵/۶ واقعه ازدواج یک واقعه طلاق در ایلام رخ خواهد داد.

تقوی در پایان از صدور ۳۱شناسنامه برای فرزندان معاودین عراقی که مادر آنها ایرانی هستند در ایلام خبر داد و گفت: تاکنون ۴۰۰ نفر برای اعطای شناسنامه در سطح استان شناسایی شده است.

شناسه خبر/۵۵۳۱۰